Gå til hovedindholdet

Psykisk arbejdsmiljø i daginstitutioner

Stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav samt vold og trusler er 3 fokusområder, som Arbejdstilsynet bl.a. har fokus på, når vi er på tilsyn i daginstitutioner.

Det skyldes, at det særligt er disse 3 arbejdsmiljøproblemer, inden for psykisk arbejdsmiljø, hvor der kan forekomme belastninger. Det fremgår af en stor undersøgelse, som er lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Stor arbejdsmængde og tidspres

De største problemer er

 • At man ofte arbejder i højt tempo.
 • At det kan være svært at få tid til at holde pauser.
 • At det er vanskeligt at udføre arbejdet i den ønskede kvalitet.

Sådan kan I som arbejdsgivere forebygge

 • Tilpas arbejdsmængde og serviceniveau, så I kan få den ønskede kvalitet med de medarbejdere, der er til rådighed.
 • Tilpas forholdet mellem arbejdsmængde og serviceniveau, når der sker ændringer, og brug eventuelt vikarer.
 • Prioritér arbejdsopgaverne, undgå uklare eller modsatrettede krav og lange perioder med stort tidspres.
 • Sørg for, at der er enighed om de pædagogiske mål.
 • Sørg for god overordnet planlægning og koordinering, så det er muligt for medarbejderne at udføre arbejdsopgaverne i en hensigtsmæssig rækkefølge, og så der ikke er nogen medarbejdere, som konstant bliver udsat for en stor arbejdsmængde.
 • Sørg for en klar udmelding til omverdenen om institutionens serviceniveau.

Læs mere

Vi forebygger stress sammen - BFA Velfærd og Offentlig administration

De vigtigste regler

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Høje følelsesmæssige krav

De største problemer er

 • At bruge sin indlevelsesevne og rumme andre menneskers følelser.
 • At håndtere eller skjule egne følelser i arbejdet.
 • At tilpasse sin kommunikation og adfærd til de mennesker, man arbejde med.

Sådan kan I som arbejdsgivere forebygge

 • Sørg for fælles faglig tilgang til målgruppen og kerneopgaven.
 • Udøv en tydelig og godt fungerende ledelsesmæssig støtte og opbakning.
 • Indhent passende information om de enkelte børn og unge fra fx samarbejdsparterne.
 • Sørg for, at medarbejderne har passende viden og kompetencer om børn og unge med særlige behov.
 • Giv medarbejderne mulighed for supervision og faglig sparring med kolleger/ledelse.
 • Giv medarbejderne mulighed for pauser og faglig refleksion.

Læs mere

Arbejdsbetinget stress

Tæt på mistrivsel - BFA Velfærd og Offentlig administration

Vold og trusler

De største problemer er

 • Fysisk vold fra børn, fx slag, spark, niv og spyt.
 • Trusler fra forældre og pårørende mod medarbejdernes sikkerhed samt verbale krænkelser.
 • Vold fra forældre og pårørende.

Sådan kan I som arbejdsgivere forebygge

 • Sørg for, at der er klare og kendte retningslinjer for, hvordan I forebygger og håndterer vold, trusler og traumatiske hændelser, og som også forholder sig til eventuelt alenearbejde. Beskriv fx, hvordan I forholder jer, når børn eller forældre er truende eller voldelige, eller ved selvmordsforsøg.
 • Brug eventuelt opfølgende samtaler, krisehjælp og supervision efter en hændelse.
 • Tilbyd medarbejderne uddannelse i at forebygge og løse konflikter.

Læs mere

Materialesamling - Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge - BFA Velfærd og Offentlig administration

Sidst revideret: 24. januar 2020

Henter PDF