Gå til hovedindholdet

Kampagne: Forebyg stress

Uklare og modstridende krav i arbejdet? Stress skal forebygges – lad os hjælpe jer

Uklare og modstridende krav i arbejdet? Stress skal forebygges – lad os hjælpe jer

Uklare og modstridende krav på jobbet kan indebære en risiko for medarbejdernes helbred. Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny AT-vejledning, som kan hjælpe jer med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet.

Hvad betyder uklare og modstridende krav?

Uklare krav i arbejdet kan komme til udtryk ved, at medarbejdere er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, hvad der forventes af dem, eller hvornår de har udført deres arbejde godt nok. Det kan også komme til udtryk i relation til deres ansvarsområder, hvor de kan være i tvivl om, hvem der gør hvad.

Modstridende krav til arbejdet handler om, at det ikke er muligt for medarbejderne at indfri alle krav og forventninger. Det kan fx være, når ledelse, borgere, kunder eller samarbejdspartnere har forskellige ønsker til, hvordan en opgave skal løses.

Med den rette forebyggelse kan uklare og modstridende krav være både udviklende og motiverende for medarbejderne. Det uklare og dilemmafyldte kan netop være det, der giver medarbejderne mulighed for indflydelse på, hvordan de udfører deres arbejde.

Er forebyggelsen til gengæld utilstrækkelig, kan uklare og modstridende krav have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred. Det kan fx øge risikoen for langvarig stress.

 

Det kræver en fælles indsats

At forebygge stress som følge af uklare og modstridende krav kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, bl.a. gennem arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Det er her afgørende, at der er et godt samarbejde, og at I har en tæt dialog om de problemer, der kan være i arbejdet. Fx hvad der kan være årsag til problemerne, og hvordan problemerne bedst løses.

Sådan kan du som arbejdsgiver forebygge stress blandt medarbejderne

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge bl.a. stress som følge af uklare og modstridende krav. Det er almindeligt at møde uklarhed og dilemmaer i arbejdet. Men giver det problemer, er der hjælp at hente ift. at forebygge dem. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så har Arbejdstilsynet udarbejdet en ny vejledning til dig.

Her er 3 vigtige tiltag, du kan iværksætte i samarbejde med dine medarbejdere:

 1. Afklar løbende med dine medarbejdere, hvilke krav og ønsker der er til deres arbejde, og hvilke opgaver de skal prioritere.
 2. Afstem også forventninger med borgere/kunder, så ledelse, medarbejdere og borgere/kunder alle har de samme forventninger til medarbejdernes arbejde.
 3. Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige støtte og indflydelse til at håndtere det uklare og dilemmafyldte.
Illustration af mand med spørgsmålstegn over hovedet

Gode råd til dig som medarbejder

Din arbejdsgiver skal sikre, at du har et godt psykisk arbejdsmiljø. Her er 3 gode råd til, hvad du kan gøre for at bidrage til, at uklare og modstridende krav ikke bliver et problem for dig og dine kollegaer.

 1. Hold øje med, om du har mulighed for at håndtere de krav i dit arbejde, der ikke er tydelige, eller som er uforenelige. I de to bokse herunder kan du se, hvilke tegn der kan være på, at der er problemer med uklare og modstridende krav i arbejdet. Det kan både være konsekvenser for arbejdet og for dig som medarbejder.
 2. Spørg og lyt til, hvordan dine kollegaer har det med deres arbejde. Er der fx nogen, der er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, eller som bruger meget tid på at drøfte, hvordan de skal udføre arbejdet?
 3. Sig til, hvis du og/eller dine kollegaer har problemer med uklare og modstridende krav i arbejdet. Du kan fx tale med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan I kan få hjælp til at afklare, forventningsafstemme eller prioritere jeres opgaver. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress.
Citat: Uklare og modstridende krav kanføre til stress -og det har arbejdsgiver pligt til at forebygge. Anne Mette, Tilsysnførende

Mulige konsekvenser for arbejdet

 • Der er konflikter eller samarbejdsproblemer internt i virksomheden eller kritik af medarbejdernes arbejde fra ledelse eller kollegaer.
 • Der sker fejl i arbejdet.
 • Der er manglende tillid mellem ledelse og medarbejdere eller mellem medarbejderne indbyrdes.
 • Der er konflikter med borgere og kunder eller kritik og klager over det udførte arbejde fra borgere og kunder.
 • Der er medarbejdere, som arbejder i højt tempo, uden pauser eller i mange timer.
 • Der er medarbejdere, som bruger store mængder mental energi på at spekulere over og drøfte med hinanden, hvordan de skal udføre arbejdet.
 • Der er vigtige opgaver, som ikke bliver udført, eller vigtige frister, som ikke bliver overholdt.
 • Det fastsatte service- eller kvalitetsniveau bliver ikke overholdt.
 • Der er højt sygefravær eller høj personaleomsætning.

Mulige konsekvenser for berørte medarbejdere

 • Oplevelse af faglig utilstrækkelighed eller magtesløshed.
 • Utryghed eller frygt.
 • Mental eller fysisk udmattelse.
 • Koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer.
 • Nedsat humør og øget irritabilitet.
 • Tendens til at isolere sig socialt.
 • Svært ved at slippe tanker om arbejdet uden for arbejdstid.
 • Søvnproblemer.
 • Langvarig stress.
 • Angst og depression.
1. Afklar løbende krav, ønsker og prioritering. 2. Afstem forventninger med borgere og kunder. 3.Sørg for de nødvendige kompetencer og støtte

Henter PDF