Gå til hovedindholdet

Hvad er chikane og anden krænkende adfærd fra borgere og kunder?

Krænkende adfærd kan komme fra borgere, pårørende, elever, klienter, indsatte, kunder, samarbejdspartnere eller andre eksterne, som en medarbejder kommer i kontakt med via sit arbejde.

Der er flere, der oplever krænkende adfærd fra borgere og kunder end fra ledere, kolleger eller ansatte.

Selvom alle kan blive udsat, kan ny­ansatte, unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter være i særlig risiko.

Det er arbejdsgiverens ansvar at forebygge risikoen for krænkende adfærd fra borgere og kunder, som de ansatte kommer i kontakt med via arbejdet.

Hvornår er noget krænkende adfærd?

  • Krænkende adfærd kan komme til udtryk på mange forskellige måder og det kan både være enkeltstående hændelser og gentagne episoder.
  • Krænkende adfærd kan fx være chikane, ydmygelser, nedværdigende behandling, seksuel chikane (sexchikane), sårende bemærkninger, latterliggørelse, ubehagelige drillerier og trusler.

Borgeren eller kunden behøver ikke at have haft en intention, om at såre eller krænke den ansatte. Det kan også være ubevidst, fx fra en borger med demens eller nedsat kognitiv funktion.

Et alvorligt arbejdsmiljøproblem

Krænkende adfærd kan uanset intentionen have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for medarbejderne.

Krænkende adfærd fra borgere og kunder skal derfor forstås, håndteres og forebygges som et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Det skal ikke være op til den enkelte at vurdere, hvor grænsen går, og hvordan han eller hun skal håndtere situationen. Arbejdsgiver har pligt til at forebygge risikoen for krænkende adfærd fra borgere og kunder.

Spørgsmål om krænkende adfærd? Ring til Arbejdstilsynets hotline på 70 12 12 88

Særligt om seksuel chikane (sexchikane)

Seksuel chikane er alle krænkende handlinger, som har en seksuel karakter som fx:

  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelle aktiviteter
  • Sjofle vittigheder og kommentarer
  • Upassende blikke og nærgående kommentarer om udseende
  • Irrelevante spørgsmål om seksuelle emner
  • Visning af pornografisk materiale
  • Trusler og bestikkelse for at opnå sex mod belønninger som fx ansættelse, lønforhøjelse eller forfremmelse 
  • Nedsættende kommentarer om køn

Værktøjer til at starte en dialog om dilemmaer

Hvordan forholder I jer på jeres arbejdsplads hvis fx:

… En kunde/borger/patient vil kramme din kollega længe farvel, hver gang han/hun går.

… En medarbejder oplever, at en borger spørger, om medarbejderen ikke nok vil fortsætte med at hjælpe borgeren i en intim situation, da det føles dejligt.

Se flere dialogkort fra kampagnen Hvor går grænsen:

Start snakken med dialogkortene

og flere dilemmakort i guiden:

Seksuel opmærksomhed fra borgere - Det Nationale Forskningscenter om Arbejdsmiljø - pdf

Særligt om digital chikane

Digital chikane dækker over episoder, hvor medarbejdere blive udsat for krænkende adfærd via digitale medier fx mail, telefon, hjemmesider og sociale medier. Digital chikane kan fx være ubehagelige og nedsættende kommentarer, seksuel chikane, trusler, afpresning, offentlig udhængning og stalking.

Arbejdsrelateret digital chikane kan både foregå via arbejdspladsens eller medarbejderens egne kanaler. Derudover kan digital chikane være rettet mod enkelte medarbejdere eller hele arbejdspladsen.

Digital chikane

Sidst revideret: 28. april 2021

Henter PDF