Gå til hovedindholdet

Hvem bliver udsat for vold?

Det er særligt medarbejdere, der arbejder med mennesker, som oplever at blive udsat for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde.

Ofte er der tale om job, hvor medarbejdere er ansat til at drage omsorg for, servicere eller hjælpe de klienter eller kunder, der udøver volden. Der kan være en voldsrisiko, når medarbejdere bliver nødt til at nægte klienter eller kunder noget, de gerne vil have, eller hvor der bliver stillet krav om en bestemt adfærd hos klienter eller kunder, som de ikke kan acceptere eller magte.

Voldelig adfærd kan være udtryk for, at klienter eller kunder oplever manglende respekt eller omsorg, føler sig presset eller ikke føler sig forstået. Vold kan også ske, når klienter eller kunder er påvirket af alkohol, medicin eller andre stoffer. Ofte er vold ikke planlagt.

Spørgeskemaundersøgelsen National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere (NOA-L) fra 2021 med over 30.000 besvarelser viser, at 3,5 pct. af den arbejdende befolkning rapporterer, at de har været udsat for vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. 6,4 pct. rapporterer, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen.

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen:

 • Specialpædagoger (23,5 pct.)
 • Social- og sundhedsarbejdere (19,3)
 • Pædagoger (18,8 pct.)
 • Portører m.fl. (18,5 pct.)
 • Politi og fængselsbetjente (18,2 pct.)
 • Specialundervisere (17,1 pct.)
 • Pædagogmedhjælpere (12,3 pct.)
 • Passagerservicemedarbejdere (10,5 pct.)
 • Skolelærere (9,7 pct.)
 • Sygeplejersker (9,5 pct.)
 • Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter (5,2)
 • Kundeinformationsmedarbejdere (4,5)

I følgende brancher rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen:

 • Døgninstitutioner og hjemmepleje (18,3)
 • Daginstitutioner (10,9)
 • Undervisning (7,9)
 • Hospitaler (7,0)
 • Politi, beredskab og fængsler (6,3)
 • Transport af passagerer (4,2)

I følgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen:

 • Passagerservicemedarbejdere (36,8 pct.)
 • Specialpædagoger (36,8 pct.)
 • Politi- og fængselsarbejdere (36,6 pct.)
 • Portører m.fl. (30,9 pct.)
 • Social og sundhedsarbejdere (24,5)
 • Specialundervisere (24,4 pct.)
 • Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter (19,3)
 • Pædagoger (16,7 pct.)
 • Sygeplejersker (15,7 pct.)
 • Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl. (13,9)
 • Kundeinformationsmedarbejdere (13,2)
 • Skolelærere (12,8 pct.) 
 • Socialrådgivere (11,8 pct.)
 • Fysio- og ergoterapeuter (11,2)
 • Klinikassistenter, sundhed (10,6)
 • Læger (8,9)
 • Pædagogmedhjælpere (8,6)
 • Lastbilchauffører (8,0)
 • Lager- og transportarbejdere (8,0)
 • Sundhedsarbejdere4 (uspecificeret) (7,6)
 • Butikssælgere (6,6)
 • Bygge- og anlægsarbejdere (6,5)

I følgende brancher rapporterer flere end gennemsnittet, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen:

 • Døgninstitutioner og hjemmepleje (27,3)
 • Politi, beredskab og fængsler (15,2)
 • Transport af passagerer (14,0)
 • Hospitaler (13,2)
 • Daginstitutioner (9,6)
 • Undervisning (9,5)
 • Vand, kloak og affald (8,0)
 • Hotel og camping (7,4)

Henter PDF