G� til hovedindholdet

Generende støj

Generende støj kan både stamme fra maskiner og mennesker. Lyden behøver ikke at være særlig kraftig for at forstyrre og genere kommunikation og koncentrationskrævende arbejde.

Generende støj er et stigende problem

Generende støj er sjældent skadelig for hørelsen, men opleves alligevel som et stigende problem på mange arbejdspladser.

I 2018 angav 54,5 pct. af deltagerne i undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018” fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at de var udsat for forstyrrende støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. I 2012 var det kun 42 pct. Der er således sket en stigning i antallet af beskæftigede, der oplever forstyrrende støj.

Der er ikke en fast grænse for, hvor meget støjen må genere eller forstyrre på arbejdspladsen, fordi det er meget individuelt, hvor megen støj og hvilken type støj der generer den enkelte. Den lyd, der generer den ene medarbejder, bemærkes måske slet ikke af sidemanden.

Støj fra maskiner og mennesker

Generende støj kan stamme fra støjende maskiner, som fx ventilationsanlæg, kopimaskiner, printere og køleskabe, eller fra andre menneskers aktiviteter. Det kan være kolleger, der snakker i baggrunden, børn, der leger, eller en ringende telefon, der ikke bliver taget.

Oplevelsen af støjens genevirkning afhænger mere af den arbejdssituation, man er i, og mindre af, hvor højt støjniveauet er. Støj føles fx ofte mindre generende, hvis man kan forudsige, hvornår den kommer, og hvis man kan kontrollere den, fx ved at lukke en dør.

Forskning tyder på, at især tale forstyrrer både kommunikation og koncentrationsevne.

Hvornår er støj særligt generende?

  • Hvis lyden ikke har nogen mening eller betydning for én, fx når en kollegas telefon ringer
  • Hvis man opholder sig i lokaler med dårlig akustik sammen med mange mennesker, fx til møder eller undervisning. Akustik er et udtryk for, hvor hurtigt en lyd ”dør ud” i et rum. Dårlig akustik gør det vanskeligt at forstå, hvad andre siger. Det medfører ofte, at det generelle støjniveau stiger, fordi alle i rummet taler højere og højere
  • Hvis arbejdet kræver stor koncentration og opmærksomhed
  • Hvis man føler sig stresset på arbejdet.

Hvad gør støj mindre generende?

  • Hvis man kan kontrollere støjkilden, mindskes den oplevede gene – fx hvis man kan slukke for en støjende ventilation
  • Hvis der bliver gjort en indsats for at forebygge støjen på arbejdspladsen.

Henter PDF