Gå til hovedindholdet

Helkropsvibrationer

Helkropsvibrationer er rystelser, som typisk påvirker førere af maskiner og køretøjer, der kører hen over et ujævnt underlag. Helkropsvibrationer går gennem sædet til kroppen – og ved stående arbejde gennem fødderne.

Kraftige helkropsvibrationer kan give skader og smerter i lænden. Risikoen for skader afhænger både af vibrationernes styrke og af, hvor længe påvirkningen varer.

Både kraftigt vibrerende køretøjer, der bruges i kort tid, og mindre kraftigt vibrerende køretøjer, der bruges i længere tid, kan give skader.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Skader fra helkropsvibrationer forebygges normalt ved at sikre et jævnt køreunderlag samt ved at reducere kørehastigheden. Langt de fleste køretøjer er forsynet med vibrationsdæmpende sæder. Et luftaffjedrende sæde giver den bedste vibrationsdæmpning.

De vigtigste regler

De vigtigste vejledninger

Helkropsvibrationer - AT-vejledning D.6.7

Vejledning oplyser om, hvordan man i arbejdssituationen kan undgå, fjerne eller minimere risikoen for skadelig belastning fra helkropsvibrationer.

Gravides og ammendes arbejdsmiljø - AT-vejledning A.1.8

Vejledningen handler om, hvordan arbejdsgiveren kan sikre den gravide eller ammende imod påvirkninger, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn.

Vibrationer - BFA Bygge&Anlæg - pdf

Vejledningen indeholder blandt andet branchens tjekliste om helkropvibrationer til arbejdsgivere, arbejdsmiljøorganisation og ansatte.

Helkropsvibrationer - BFA Industri - pdf

Vejledningen indeholder blandt andet branchens tjekliste til indkøb af maskiner/anlæg. Der vises også med et eksempel, hvordan beregning af daglig vibrationsbelastning kan foretages med et beregningsprogram fra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. 

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - AT-vejledning D.3.4

De vigtigste bekendtgørelser

Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet - Bekendtgørelse 682 - 2005 - med senere ændringer

De vigtigste værkøjer

Vibrationsdatabasen - Umeå Universitet

Programmet beregner den samlede vibrationsbelastning over hele dagen og viser også, hvor meget de enkelte arbejdsopgaver bidrager med til belastningen, så man kan prioritere indsatsen. Programmet gør det også nemt at se hvor lang tid man kan bruge et enkelt værktøj uden at overskride grænseværdien.

Regnemaskine til udregning af daglig vibrationsbelastning - A(8) - BAU Transport og Engros

Programmet er velegnet til at beregne vibrationsbelastningen. Den regner også automatisk ud, hvor længe man kan arbejde med de enkelte arbejdsopgaver, før grænserne overskrides - hvis man i øvrigt ikke udsættes for anden vibrationsbelastning.

Henter PDF