G� til hovedindholdet

Det kan du gøre som medarbejder

Hvis du som medarbejder er sygemeldt i længere tid, er det vigtigt, at du er ærlig om dine begrænsninger. Det gør, at din leder og kolleger kan hjælpe til med at sikre, at arbejdsopgaverne ikke overstiger dine ressourcer.

Jo før du kan komme (delvist) tilbage jo bedre

For langt de fleste bliver de bekymringer, man oplever under længere fravær fra sit arbejde, til en yderligere belastning. Derfor er det en god idé at forsøge at komme tilbage til arbejdet. Til at starte med kan det måske være på nedsat tid, så det matcher dine ressourcer og overskud. Senere kan du måske så trappe op til fuld tid.

Det gælder dog ikke, hvis problemet er forårsaget af et usundt psykisk arbejdsmiljø fx konflikter med ledelse. I disse tilfælde kan du måske tale med en god kollega eller din arbejdsmiljørepræsentant om, hvad der skal til, før du kan vende tilbage.

Vær ærlig

Vær ærlig om, hvad det er, dine bekymringer går på i forbindelse med at skulle starte op. Fortæl også gerne din leder og dine kolleger om, hvad det er i arbejdet, der er svært for dig at kunne som følge af din sygdom eller skade. Tænk på det at vende tilbage som at skulle genoptræne din arbejdsevne på samme måde som at skulle genoptræne nogle muskler, du ikke har brugt i lang tid. Det skal ske i et passende tempo. Overanstrengelse vil ikke bidrage til at forstærke din krop, men kan i stedet risikere at nedslide den.

Respektér dine egne grænser

Hvis du bliver i tvivl, om du har påtaget dig for meget, eller det er gået for hurtigt, så træk i håndbremsen og sæt tempoet og omfanget af arbejdet lidt ned – men kun lidt. Det værste, du kan gøre, er i forskrækkelse at aflyse hele planen om gradvis tilbagevenden. Det kan medføre, at du må starte helt forfra, og give en stigning i bekymringer og dårlig samvittighed.

Tal med din leder om, hvilke opgaver, du kan klare

Det er vigtigt, at du taler med din leder om, hvilke opgaver, som du kan klare, og at I laver aftaler om, at din tilbagevenden kan ske i et passende tempo med mulighed for at tilpasse aftalerne ved en regelmæssig opfølgning.

Få hjælp og støtte

Undersøg om din arbejdsplads har en sundhedsforsikring eller anden relevant forsikring og brug denne. Du kan også tage kontakt til dit lokale jobcenter, din læge eller andre uden for arbejdspladsen, der kan hjælpe og rådgive dig.

Henter PDF