Gå til hovedindholdet

Kolleger kan være opsøgende og bekræftende

Stort set alle bliver slået af tvivl, når en kollega vender tilbage fra en sygemelding. Tvivl om, hvad man skal sige, hvad man kan spørge om, og hvad der i det hele taget er det rigtige at gøre.

Her er fem gode råd til, hvad du kan gøre som kollega:

Vær opsøgende

Det er langt bedre at gøre noget forkert end ikke at gøre noget. Vær derfor opsøgende over for din tilbagevendte kollega, selvom du ikke føler dig sikker på, hvad du skal sige.

Stil spørgsmål

Mange er i tvivl om, hvad de kan tillade sig at spørge om, og hvad de ikke kan. Derfor spørger de desværre ikke. Den tilbagevendte kollega vil ofte på én og samme tid helst ikke skabe for meget opmærksomhed om sig selv og kan samtidig være usikker på, hvad kollegaerne tænker om det hele. Spørg derfor direkte og hav tillid til, at den anden nok skal sige fra, hvis han eller hun ikke kan, eller ikke har lyst til at svare.

Giv tydelig feedback

De fleste, der vender tilbage efter en sygemelding, vil være meget i tvivl om, hvor meget ansvar, og hvor mange opgaver, de kan påtage sig, men også hvor godt de klarer sig. Derfor er det vigtigt, at du som kollega giver en effektiv og konkret feedback. Det er ikke effektivt at sige: ”det er dejligt, du er tilbage”. Men det er til gengæld effektivt at sige: ”det er dejligt, du er tilbage, og at du har lavet det-og-det.” På den måde gør du din feedback konkret for den anden.

Giv støtte og anerkendelse

De fleste bliver ramt af tvivl, usikkerhed og dårlig samvittighed, når de er fraværende gennem længere tid. Det er derfor vigtigt, at du på en opsøgende og tydelig måde fortæller din tilbagevendte kollega, at det har betydning for dig, at de er tilbage. Gør opmærksom på, at du står til rådighed til spørgsmål eller andet. Og opsøg gerne den tilbagevendte kollega regelmæssigt for at høre, om der er noget, du kan gøre for at hjælpe ham eller hende.

Tal med din leder om konsekvenserne af aftaler og prioriteringer

Selvom langt de fleste ledere ønsker at gøre det rigtige og hjælpe din tilbagevendte kollega godt på vej, er lederen også afhængig af dit input for at kunne skabe de bedst tænkelige rammer.

Som kollega har du typisk en unik viden og indsigt i arbejdet, som kan understøtte lederens aftaler og prioriteringer. For langt de fleste arbejdspladser vil det være sådan, at fraværet af en kollega får betydning for kvaliteten i opgaveløsningen og i mængden af opgaver, der kan løses. Dette ved din fraværende kollega godt. Du hjælper derfor bedst ved at indgå i dialog med lederen om konsekvensen af de indgåede aftaler omkring en tilbagevenden og dermed tydeliggøre, hvad det betyder for alles arbejde.

Henter PDF