Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Evaluering og kvalitetssikring

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøger løbende kvaliteten af arbejdsmiljøuddannelserne og fremlægger en gang årligt resultaterne i en evalueringsrapport.

Kvalitetskontrollen består af

  • En stikprøvekontrol på udvalgte kurser med overværelse af undervisningen og interview med kursusdeltagere, underviser og udbyder.
  • En årlig evalueringsrapport, der opgør antallet af udbudte kurser og antallet af deltagere, og samler og bearbejder de løbende evalueringer af undervisningen og resultatet af kontrolbesøgene.
    Vurderer Danmarks Evalueringsinstitut efter besøg på et kursus eller på anden baggrund, at kursusudbyderen ikke opfylder betingelserne for godkendelse, indstilles det til Arbejdstilsynet, at kursusudbyderens godkendelse tilbagekaldes. Kursusudbyderen vil få mulighed for at kommentere indstillingen, inden Arbejdstilsynet træffer afgørelse.

Arbejdstilsynet sender den årlige evalueringsrapport til Arbejdsmiljørådet, som herefter offentliggøres. Du kan læse de offentliggjorte evalueringsrapporter på EVA,s hjemmeside

Om arbejdsmiljøuddannelser på EVA's hjemmeside. Henter PDF