Gå til hovedindholdet

Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Virksomheder skal i forbindelse med APV-processen afdække og risikovurdere risici i arbejdsmiljøet på arbejdspladsen og kan i den forbindelse med fordel orientere sig i de nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, og de måltal, der er fastsat for branchen.

De nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen sætter fokus på væsentlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer i udvalgte brancher. Målene er aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og skal understøtte, at alle aktører på arbejdsmiljøområdet – herunder de enkelte arbejdspladser – har en fælles retning og prioritering af arbejdsmiljøproblemer i Danmark.

I målene er der både fokus på at styrke den forebyggende indsats i virksomhederne og reducere arbejdsmiljøproblemer og skal bidrage til et bedre arbejdsmiljø og færre arbejdsmiljøproblemer på danske arbejdspladser.

Konkrete mål for branchegrupper

Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaberne for arbejdsmiljø har fastsat konkrete måltal for udvalgte branchegrupper.

Dem kan man læse om her

I skemaet nedenfor fremgår de arbejdsmiljøproblemer, der er fast måltal for i de forskellige brancher, og som virksomheder kan afdække og risikovurdere.

 

 

 

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

Arbejdsulykker

Kemisk arbejdsmiljø

Ergonomisk arbejdsmiljø

Krænkende handlinger, vold og trusler

Ubalance i høje krav og lav indflydelse

Anlægsarbejde

x

x

x

 

 

Opførelse og nedrivning af byggeri

x

x

x

 

 

Færdiggørelse af byggeri

x

x

x

 

 

Butikker

 

 

x

           

 

Installation og reparation af maskiner og udstyr

 

 

 

 

x

Metal og maskiner

x

 

x

 

x

Kontor: Vikarbureauer og Call Centres virksomhed

 

 

 

 

x

Kontor: Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed

 

 

 

 

x

Kontor: Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring

 

 

 

 

x

Landbrug, skovbrug og fiskeri

x

x

 

 

 

Slagterier

x

 

x

 

 

Nærings- og nydelsesmidler

 

x

 

 

 

Politi, beredskab og fængsler

x

 

 

x

 

Vand, kloak og affald

 

x

 

 

 

 

Frisører og anden personlig pleje

 

x

x

 

 

Hotel og Camping

 

 

 

x

 

Rengøring

 

x

x

 

 

Restauranter og barer

 

x

x

 

 

Transport af gods

x

 

 

 

x

Transport af passagerer

 

 

 

x

 

Daginstitutioner

 

 

 

x

 

Døgninstitutioner og hjemmepleje

 

 

x

x

x

Hospitaler

 

 

 

x

x

Undervisning

 

 

 

x

x

Om de enkelte mål

Arbejdsulykker - Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk sikkerhedskultur, og at medarbejderne oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Målet er, at betydeligt færre kommer til skade i ulykker på arbejdet.

Læs mere om styrkelse af sikkerhedskulturen og forebyggelse af arbejdsulykker her

Kemisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser, hvor der arbejdes med farlig kemi, arbejder aktivt med at forebygge efter STOP-princippet, og at medarbejdere oplever at udsættelse for farlig kemi og biologisk materiale i deres arbejde forebygges. Målet er, at færre:

  • Indånder farlig kemi eller organisk materiale
  • Har hudkontakt med kemikalier
  • Har vådt arbejde

Læs mere om STOP-princippet her

Læs mere om sikker håndtering af farlig kemi her

Ergonomisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og anvender tidssvarende tekniske hjælpemidler, og at medarbejdere oplever, at væsentlige fysiske belastninger forebygges. Målet er, at betydeligt færre medarbejdere bliver udsat for væsentlige fysiske belastninger i arbejdet.

Læs mere om, hvordan I kan skabe et godt ergonomiske arbejdsmiljø her

Psykisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det psykiske arbejdsmiljø. Målet er, at betydeligt færre medarbejdere

  • Oplever ubalance mellem høje krav i arbejdet og lav indflydelse i arbejdet.
  • Udsættes for krænkende handlinger, vold eller trusler om vold på arbejdet.

Læs mere om, hvordan I kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø her

Læs mere om trepartsaftalen om nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen her

Henter PDF