Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøcertifikat efter DS/ISO 45001

Virksomheder, som ønsker at blive certificeret efter reglerne i DS/ISO 45001, skal opfylde kravene i DS/ISO 45001 samt yderligere to krav: Virksomheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og den skal behandle og oplyse certificeringsorganet om arbejdsulykker og påvirkninger fra erhvervssygdomme.

Virksomheder, som ønsker at blive certificeret efter reglerne i DS/ISO 45001 skal opfylde kravene i DS/ISO 45001, samt yderligere to krav:

  • Virksomheden/produktionsenheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der vil kunne medføre påbud efter arbejdsmiljøreglerne. Det fremgår af et bilag til bekendtgørelsen om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v., hvad der betragtes som væsentlige arbejdsmiljøproblemer.
  • Virksomheden/produktionsenheden behandler og oplyser certificeringsorganet om anmeldepligtige arbejdsulykker og arbejdsmiljømæssige påvirkninger fra anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til, samt forebyggelsen heraf. Oplysningerne skal gives i anonymiseret form, så certificeringsorganet ikke kan identificere de personer, der har udsat for ulykkerne eller erhvervssygdommene.

Certifikatet skal udstedes af et certificeringsorgan, der er anerkendt til at certificere efter DS/ISO 45001 og efter betingelserne i § 2 i bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v.

Certificeringsorganet skal anvende minimum 5 % mere tid på audit end beregnet i henhold til retningslinjerne for opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat efter ISO 45001. Den øgede audittid skal anvendes til at kontrollere det faktiske (materielle) arbejdsmiljø på virksomheden.

Sidst revideret: 7. september 2018

Henter PDF