Gå til hovedindholdet

Bygherrens pligter i fællesområderne

Bygherren skal have styr på sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne, inden selve arbejdet på byggepladsen går i gang

Fællesområder er arbejds- eller færdselsområder, hvor der skal arbejde personer fra mere end en virksomhed.

Bygherren skal aftale opgaverne og fordelingen af dem med virksomhederne på byggepladsen. I byggeperioden skal bygherren gennem sin arbejdsmiljøkoordinator føre kontrol med, at virksomhederne overholder aftalerne.

Bygherren aftaler hvem der sørger for sikkerhedsforanstaltninger

Bygherren skal klarlægge, hvor der vil være fælles færdsels- og arbejdsområder.  Bygherren skal aftale med de forskellige entreprenører, hvem der etablere, vedligeholder og fører tilsyn med de forskellige sikkerhedsforanstaltninger på fællesområderne, og hvem der fjerner dem igen. Det kan være:

  • Rækværker ved trappeløb og betonkanter,
  • Overdækninger af udsparinger og huller i dæk mv.,
  • Stilladser til at udføre arbejde fra eller som sikring mod nedstyrtning,
  • Vinterinddækning og øvrige vinterforanstaltninger, herunder snerydning mv.,
  • Fremføring af installationer til skurby, 
  • Affaldshåndtering, 
  • Adgangs- og køreveje, kranpladser mv.,
  • Renholdelse i fællesområder, herunder på fælles arbejdsområder.

Fællesområder og aftaler om ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger angives i Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

I byggepladsens Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), skal bygherren tage stilling til, hvor der er fælles færdsels- og arbejdsområder, og sikkerhedsforanstaltningerne i disse områder skal være beskrevet. Der skal yderligere stå, hvilke virksomheder der har ansvar for hvilke fællesforanstaltninger og i hvilke perioder

Læs mere om Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Bygherren skal sikre, at koordinatoren løbende opdaterer Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis der sker ændringer på disse områder i løbet af byggeprocessen, herunder hvis fx en hovedentreprenør overdrager noget af sit ansvar aftalt med bygherren til en underentreprenør.

Sidst revideret: 23. januar 2020

Henter PDF