Gå til hovedindholdet

Bygherrens pligter når der projekteres

Bygherren har pligt til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator ved igangsætning af projekteringen af bygge- og anlægsopgaver og sætte koordinatoren i gang med bestemte opgaver

Få her et overblik over, hvilke opgaver det drejer sig om.

Bygherren skal sørge for, at den eller de udpegede koordinatorer i projektfasen

Koordinatorer koordinerer for sikkerhed og sundhed når der projekteres, så man i udførelsesfasen kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet forsvarligt.

Læs mere om, hvilke opgaver koordinatorerne har

Koordinator udarbejder en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og Journal.
Planen skal bl.a. indeholde en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan. Læs mere om, hvad planen skal indeholde og hvordan man laver den.  
Journalen skal være tilpasset bygningens eller anlæggets karakteristika.

Læs mere om Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og Journal

Koordinator indarbejder bygherrens aftaler med virksomhedernes om ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger i Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).  i fællesområder.
Inden arbejdet går i gang, skal bygherren have styr på sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne.

Læs mere om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne

Krav og opgaver i forhold til udenlandske virksomheder

Der gælder de samme krav til bygherren, når udenlandske virksomheder og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen.

Sidst revideret: 23. januar 2020

Henter PDF