Hvor varmt må der være på arbejdet?

Arbejdsmiljøloven siger, at temperatur og påklædning på en arbejdsplads skal passe til det arbejde, der bliver udført. Men under en hedebølge er der undtagelser fra de normale regler.

En passende temperatur på arbejdspladsen afhænger af, hvor fysisk anstrengende arbejdet er og hvilke arbejdsmetoder, der bliver brugt.

Temperaturen ved stillesiddende arbejde under normale klima- og arbejdsforhold bør holdes på 20-22 °C og må ikke overstige 25 °C.

Ved temperaturer på 23°C eller derover stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte.

Hedebølge?

Hvis det er vanskeligt at holde temperaturen i lokalet under 25 °C i perioder, hvor temperaturen udenfor ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en varmebølge eller hedebølge. For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme samt solskin gennem store, uafskærmede vinduer.

I nogle situationer er det dog umuligt at holde temperaturen nede, fx under en hedebølge. Det accepteres normalt af Arbejdstilsynet. Men meget høje temperaturer kan give gener og udgøre en helbredsrisiko. Derfor bør man tage visse forholdsregler.

Varmefri?

Om man må gå hjem fra sit arbejde og holde fri, når det er hedebølge og meget varmt på arbejdspladsen, er ikke reguleret i arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgiveren skal ifølge loven træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis det bliver så varmt, at der er fare for sikkerhed og sundhed. Men hvad der er arbejdstid, og hvornår man må forlade sit arbejde og holde fri, er et arbejdsretligt spørgsmål. Om man må holde varmefri vil eventuelt fremgå af den overenskomst, man er omfattet af, eller øvrige aftaler mellem arbejdsgiver og de ansatte.

Prøv vores quiz om hedebølge på arbejdspladsen