Gå til hovedindholdet

Projekterende og rådgivendes ansvar og pligter

De projekterende eller rådgivende har ligesom bygherren et juridisk ansvar, når der skal udarbejdes projektmateriale til et bygge- eller anlægsarbejde

De projekterende eller rådgivende skal lave projektmaterialet, sådan at virksomheder og entreprenører kan planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet på byggepladsen på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Projekterendes og rådgivendes pligter og ansvar i forhold til virksomheder og bygherren

Den projekterendes eller rådgivendes pligter og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige stoffer og særlige risici