Støj i daginstitutioner

Højlydt snak og råben er nogle af de hyppigste årsager til, at medarbejdere i daginstitutioner bliver generet af forstyrrende støj.

Ca. 60 pct.af medarbejderne i daginstitutioner angiver, at de bliver generet af forstyrrende støj i mere end ¼ af tiden. Det fremgår af en stor undersøgelse, lavet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

De største problemer er

  • At en del ældre daginstitutioner ikke lever op til de krav om god akustisk regulering, som blev indført med Bygningsreglement 2008.
  • At høj baggrundsstøj i rum med mange mennesker har en tendens til at accelerere. Man hæver automatisk stemmen for at overdøve baggrundsstøjen, og det samme gør alle andre.

Sådan kan I forebygge

Arbejdsgiver

  • Sørg for at akustikken i rummene er i orden. En efterklangstid på højst 0,4 sekunder i almindelige opholdsrum giver normalt gode akustiske forhold. I kan normalt opnå en lav efterklangstid ved at supplere støjdæmpende lofter med støjdæmpende inventar, fx opslagstavler og møbler. Skab også gerne rum i rummene ved hjælp af støjdæmpende vægge.
  • Udfør støjende aktiviteter i bestemte rum eller på steder, hvor de ikke forstyrrer andre.
  • Skab enighed om niveauet for acceptabel støjende adfærd. Det kan skabe gnidninger, hvis I er uenige om, hvor meget støj man kan tolerere.

Medarbejderne

  • Grib ind over for støjende adfærd: Følg konsekvent op på de aftalte adfærdsregler og grib ind, når børnene løber indendørs, råber, spiller musik i stilleområder eller har anden støjende adfærd.
  • Spred børnene: Tænk på at skabe 'stationer', hvor børnene kan samles i mindre grupper uden at forstyrre de øvrige børn. Brug hele huset, ikke mindst ude-arealerne.
  • Fordel støjbelastningerne mellem jer: Nogle aktiviteter i tumlerum, musikrum og vilde lege på legepladsen vil uundgåeligt støje, og dem kan I fordele mellem jer, så de samme personer ikke er udsat for støj hele dagen.

Læs mere

"Om natten er der stille, men om dagen..." (BFA Velfærd og Offentlig administration)

Undersøgelsen "Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016" (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016).

De vigtigste regler

At-vejledning om akustik i arbejdsrum

At-vejledning om måling af støj på arbejdspladsen

At-vejledning om støj