Hotline om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan kontakte hotlinen på tlf. 70 22 12 80. Når du kontakter hotlinen, er du anonym.

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om mobning og seksuel chikane.

Kontakt hotline om mobning og seksuel chikane

Telefon 70 22 12 80.
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Hvem kan ringe

Alle kan ringe til Arbejdstilsynet om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Du kan fx ringe, hvis:

  • Du selv bliver mobbet eller udsat for seksuel chikane
  • En af dine kollegaer, en ven eller et familiemedlem bliver mobbet eller udsat for seksuel chikane
  • Du og din virksomhed har akutte problemer med mobning eller seksuel chikane  
  • Du og din virksomhed ønsker at forebygge mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen.

Hvad kan vi hjælpe med

Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere mobning og seksuel chikane
  • Rådgivning om, hvordan du – sammen med andre – kan håndtere en konkret situation med mobning eller seksuel chikane, både hvis du selv er udsat, hvis du er vidne til mobning eller seksuel chikane, eller hvis du og din virksomhed har problemer med mobning eller seksuel chikane
  • At klage til Arbejdstilsynet over mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet ikke kan:

  • Være part i sagen
  • Tilbyde mægling eller anden konkret bistand i virksomheden
  • Tilbyde behandling af de ramte. 

Anonymitet over for Arbejdstilsynet

Når du kontakter hotlinen, er du anonym. De oplysninger, du giver i telefonen, bliver ikke registreret, og de fører ikke til, at vi besøger virksomheden. 

Klag over mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet kan sætte ind, hvis der er tale om mobning eller seksuel chikane, når en eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for handlinger eller adfærd, som de oplever krænkende, og som de har svært ved at forsvare sig imod.

Formålet med at klage til Arbejdstilsynet er at få stoppet mobning eller seksuel chikane i virksomheden. Klagen kan give anledning til at Arbejdstilsynet besøger virksomheden og træffer afgørelse om, at problemerne skal løses, hvis virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne. For at vi kan behandle klagen, skal den/de, der aktuelt bliver udsat for mobning eller seksuel chikane, fortsat være ansat i virksomheden.

Klag over mobning eller seksuel chikane (formular)