Gå til hovedindholdet

Domme

El-arbejde - Stød fra defekt brødrister og ikke vedligeholdte elinstallationer – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 13. september 2001 af 3. afdeling i ankesag nr. S-1422-01

Resumé

Arbejdets udførelse

El

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat fik under arbejdet i forretningen et voldsomt elektrisk stød ved berøring af en brødrister, der var strømførende.

Der var derudover rejst tiltale for, at der i forretningen var en række defekte elinstallationer.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en samlet bøde på 9.000 kr. Retten lagde til grund, at ikke andre end T havde været bestyrer af forretningen på ulykkestidspunktet, og at T havde handlet uagtsomt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse § 13, nr. 1.

Læs hele dommen

EL

Indhold

Indhold

Henter PDF