G� til hovedindholdet

Domme

Ung under 18 år blev påkørt af bil ført af anden ung i autoværksted – Grønland

Østre Landsrets dom afsagt den 23. august 2001 af 3. afdeling i ankesag nr. S-2095-01

Resumé

Grønland:

Unge under 18 år

Olieudslip

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat på 17 år flytter en bil i T A/S’s værksted. Den ansatte kunne ikke stoppe bilen, fordi gearstangen var fjernet. Derved påkører han en anden ansat, som kommer til skade.
Forhold 2: Omhandler overtrædelse af den grønlandske miljølovgivning.

Sanktion og rettens bemærkninger

Den Grønlandske Landsret idømte T A/S en bøde på 15.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og 10.000 kr. for overtrædelse af miljølovgivningen. Retten fandt i begge forhold, at T A/S havde handlet uagtsomt.

Østre Landsret stadfæstede dommen med den ændring, at bøden for overtrædelse af miljølovgivningen blev nedsat til 5.000 kr., hvorefter den samlede bøde blev fastsat til 20.000 kr.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Anførte straffebestemmelser

Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Læs hele dommen

Olieudslip

Indhold

Indhold

Henter PDF