G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde med nedtagning af presenning fra tag – Grønland

Østre Landsrets dom afsagt den 19. august 2002 af 3. afdeling i ankesag nr. S-1800-02

Resumé

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T. Arbejdsgiver.

Historien

3 ansatte skulle pålægge tagpap på et tag. Inden arbejdet kunne gå i gang, ville en af de ansatte fjerne en udlagt presenning. Der var ikke truffet nogen form for sikkerhedsforanstaltninger. Under arbejdet gled han på taget og faldt ned, hvorved han kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Grønlands Landsret idømte T en bøde på 10.000 kr. Retten lagde til grund, at den ansatte udførte normalt arbejde for tiltalte. Retten fandt det bevist, at sikkerhedsforanstaltningerne på arbejdspladsen ikke opfyldte de krævede normer. På den baggrund fandt retten, at T har gjort sig skyldig som beskrevet i anklageskriftet.
Landsretten stadfæstede Grønlands Landsrets dom.

Anførte straffebestemmelser

Arbejdsmiljøloven for Grønland § 65, stk. 1 jf. § 66, stk. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Arbejdsmiljøloven for Grønland § 32, stk. 1, og bekg. nr. 395 af 24. juni 1986 for Grønland om arbejdets udførelse § 1, nr. 1.

Læs hele dommen

Tagarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF