Gå til hovedindholdet

Domme

Eksplosion forårsaget af udslip fra usikret gasflaske ved transport i lukket kassevogn

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. oktober 2005 af 9. afdeling i ankesag nr. S-1364-05

Resumé

To ansatte kørte i varevogn med en 17 kg. tung gasflaske uden, at denne var spændt fast eller forsynet med sikkerhedsanordning. Gasflasken, der af de ansatte antoges at være tom, indeholdt restgas og var utæt. En ansats antændelse af en cigaret forårsagede en eksplosion, med personskade til følge.
 
Byretten idømte en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde til grund at T ApS. ikke havde givet tilstrækkelig instruktion om håndtering af gasflasker der ikke længere var tryk på.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom.     

Læs Hele Dommen

Eksplosion

Indhold

Indhold

Henter PDF