G� til hovedindholdet

Domme

Indsamling af træaffald i bygning under nedbrydning – Arbejdsgiverbegrebet (udført i egen interesse)

Vestre Landsrets dom afsagt den 14. september 2005 af 6. afdeling i ankesag nr. S-1865-05

Resumé

En privat person udførte arbejde, i form af indsamling af treaffald, på en etageadskillelse, under nedbrydning, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til at imødegå risiko for sammenstyrtning.
 
Byretten idømte bøde på 45.000 kr. Byretten lagde til grund, at eftersom personen var gået ind i bygningen på anvisning af en, af tiltalte ansat person, var tiltale ansvarlig efter straffelovens § 27.
 
Landsretten frifandt. Landsretten lagde vægt på, at det udførte arbejde i alt væsentlighed ikke skete i tiltaltes interesse, og tiltalte var derfor ikke ansvarlig efter straffelovens § 27.

Læs hele dommen

Sammenstyrtning

Indhold

Indhold

Henter PDF