G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på stillads opsat af anden virksomhed

Østre Landsrets dom afsagt den 25. april 2006 af 19. afdeling i ankesag nr. S-214-06

Resumé

To ansatte arbejdede i en højde over terræn på henholdsvis 3,10 meter og 3,60 meter. Der var ikke etableret sikkerhedsforanstaltninger, så som rækværk på stilladset, og der var en afstand på 0,80 m fra stilladset om ind til væggen.
 
T havde ikke selv sat stilladset op.
 
Byretten idømte 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt ikke at det forhold at T ikke selv havde sat stilladset op, kunne ikke føre til frifindelse.   

Læs hele dommen

Stillads

Indhold

Indhold

Henter PDF