G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra arbejdsplatform opstillet i frontskovl på rendegraver - Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 5. juli 2007 af 2. afdeling i ankesag S-0329-07

Resumé

T udførte arbejde med at tilpasse et udhæng i 4 meters højde stående i en hjemmelavet arbejdsplatform opstillet i frontskovlen af en rendegraver. Der var ikke truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning.
 
Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr. Retten fandt, at tiltalte ikke havde sørget for, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at der var fare for nedstyrtning.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra arbejdsplatform opstillet i frontskovl på rendegraver - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF