Gå til hovedindholdet

Domme

Tekniske hjælpemidler – Anvendelse af fræsemaskine uden brug af fremføringsaggregat - Arbejdsgiveransvar

Østre Landsrets dom afsagt d. 5. november 2007

Indhold

Resumé

En ansat anvendte en fræsemaskine uden brug af maskinens sikkerhedsudstyr som lå ved siden af maskinen, hvilket bevirkede at den ansatte kom til skade.
 
Byretten fandt T skyldig i henhold til T’s arbejdsgiveransvar.
 
T idømtes en bøde på 25.000 kr.

Læs hele dommen

Fræsemaskine

Henter PDF