G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på hanebjælke - Arbejdsgiverbegrebet (indlejet) – Arbejdsgiveransvar (tilsyn)

Vestre Landsrets dom afsagt 16. oktober 2007 af 4. afdeling i ankesag nr. S-1618-07

Resumé

Der blev udført arbejde på en hanebjælke i en højde på 2,7 meter over terræn uden nogen form for sikkerhedsforanstaltning mod nedstyrtningsfaren. Et andet firma formidlede arbejdskraften til T ApS.
 
Byretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr. Retten lagde til grund, at T ApS var arbejdsgiver da det fremmede firma alene formidlede kontakten til de polske arbejdere, som arbejdede efter anvisninger og instruktioner fra T ApS.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom. Ved udmålingen af straffen tillagde landsretten det betydning, at T ApS ikke havde tilført effektivt tilsyn med arbejdet.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på hanebjælke - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF