Gå til hovedindholdet

Domme

Unges arbejde med en maskine (pålægsmaskine)

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. december 2007 af 5. afdeling i ankesag S-1588-07

Resumé

En ansat under 18 år arbejdede med en pålægsmaskine. Da hun skulle skære et brød i skiver på langs, kom hun til skade.
 
Byretten idømte T en bøde på 30.000 kr. Byretten lagde til grund, at den pågældende maskine kunne betragtes som værende en maskine omfattet af bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde af 6. april 2005. Byretten lagde videre til grund, at den ansatte ikke var blevet instrueret i, at hun ikke måtte benytte den pågældende maskine.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom.

Læs hele dommen

Unges arbejde med en maskine (en pålægsmaskine) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF