Gå til hovedindholdet

Domme

Asbestholdig kiselgur i rørisolering – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Strafudmåling

Vestre landsrets dom afsagt den 23. juni 2009 af 15. afdeling i ankesag nr. S-0393-09

Resumé

Nedbrydning af rør isoleret med kiselgur indeholdende asbest den 2. november 2006 uden at arbejdet var udført i overensstemmelse med asbestbekendtgørelsen.

Byretten idømte en bøde på 40.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom på 40.000 kr. Landsretten udtalte, at virksomheden havde en forpligtigelse til at undersøge forholdene nærmere vedr. asbest, når der er tale arbejde på ældre installationer (hvor selskabet havde en mistanke om asbestforekomst). Det forhold, at direktøren for T ApS havde spurgt en ingeniør fra den projekterende virksomhed, om hvorvidt der var asbest i bygningen, kunne ikke fritage selskabet fra selv at undersøge forholdene nærmere.

Læs hele dommen

Asbestholdig kiselgur i rørisolering - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF