Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde fra udhustag i ca. 4,5 meters højde tæt ved tagkanten – Værnemiddel – Strafudmåling – Grønland

Østre Landsretsdom afsagt den 11. maj 2009 af 3. afdeling i ankesag S-2577-08

Resumé

Et grønlandsk ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, ved at en ansat havde arbejdet på taget af en bygning, med en hældningsgrad på ca. 27 grader, i ca. 4,5 meters højde, mindre end 1 meter fra tagkanten, uden der var truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning.

Det blev forklaret, at direktøren i selskabet var på vej med faldsikringsudstyr til byggepladsen, men at den ansatte desuagtet var gået i gang med arbejdsopgaven.

Grønlands Landsret dømte T ApS under henvisning til, at der var udført arbejde i højden uden de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger var truffet. Det blev anset som en skærpende omstændighed, at arbejdet blev udført i ca. 4,5 meters højde over terræn på en tagflade med en hældning på ca. 27 grader. Bøden blev fastsat til 25.000 kr.

Østre Landsret stadfæstede dommen med dissens og henviste til, at det ikke var godtgjort, at det ikke ville have været muligt at medtage faldsikringsudstyret ved arbejdets påbegyndelse, og opbevare dette på byggepladsen indtil det skulle anvendes.

Mindretallet fandt ikke, at der forelå skærpende omstændigheder, som godtgjorde, at normal bødeniveauet på 20.000 kr. skulle fraviges.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde fra udhustag i ca. 4,5 meters højde tæt ved tagkanten  - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF