Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde tæt på kanten af et fladt tag i 10 m højde – Bevis

Vestre Landsrets dom afsagt den 4. maj 2011 af 11. afdeling i ankesag S-0251-11

Resumé

Indehaveren af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for at have udført arbejde tæt på tagkanten af et fladt tag ca. 10 meter over terræn, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtningsfaren.

Tiltalte nægtede sig skyldig og påstod, at han ikke havde været tæt på tagkanten.

Byretten idømte tiltalte en bøde på 25.000 kr., idet der blev lagt vægt på den tilsynsførendes forklaring samt de optagne fotos i sagen.

Ved Landsretten gentog tiltalte sin påstand. Der blev ved landsretten ført et nyt vidne, der støttede tiltaltes forklaring om, at han ikke havde været ude ved tagkanten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med henvisning til byrettens begrundelse.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde tæt på kanten af et fladt tag i 10 m højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF