Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra tag ifm reparation af undertag – Påregnelighed - Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Vestre Landsret dom afsagt den 13. december 2011 af 1. afdeling

Resumé

En ansat tømrer arbejdede med fastgørelse / reparation af revne i et undertag tæt på gavlen i en højde af 6 meter over terræn, uden at han var sikret mod nedstyrtning. Det kom frem i landsretten, at det ikke var meningen, at han skulle udføre dette arbejde, idet han først og fremmest skulle isolere produktionsbygningen ved siden af og lave noget forskalling inde i huset.

Landsretten fandt det bevist, at der forelå en overtrædelse af byggepladsbekendtgørelsen. Med hensyn til § 83, stk. 3, bemærkede landsretten, at den ansatte ikke havde haft det korrekte sikkerhedsudstyr til rådighed, idet han ikke havde fået udleveret line, og et stillads, der var på pladsen, var ikke egnet til opgaven. Endvidere fandt landsretten, at den omstændighed, at den ansatte, der var udlært tømrer og selskabets eneste medarbejder på pladsen, udførte tømrerarbejde på taget uden faldsele, ikke lå så langt uden for hans arbejdsopgaver eller i øvrigt er et så usædvanligt og upåregneligt skridt i forbindelse med arbejdets udførelse, at forholdet faldt uden for arbejdsgiverens ansvar efter arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk.1.

Landsretten stadfæstede byrettens dom om idømmelse af en bøde på 25.000 kr.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra tag ifm reparation af undertag - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF