G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra altan – Arbejdsgiveransvar (planlægning - instruktion)

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. november 2012 i ankesag S-0449-12

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, ved at 2 ansatte i september 2009 arbejdede på en altan i 5,90 meters højde, uden at der var truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning.

Både byretten og landsretten fandt selskabet skyldigt og anførte, at T ApS ikke i tilstrækkelig grad havde opfyldt sin instruktionsforpligtigelse, hvorfor straffrihedsreglen i arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, ikke fandt anvendelse. Der var alene givet instruktion om sikkerheden ved entreprisens begyndelse, hvilket var ca. 1 år før gerningstidspunktet.

Bøden blev af byretten fastsat til 50.000 kr. Landsretten nedsatte bøden til 22.500 kr. under henvisning til, at der var tale om en ukompliceret straffesag med en sagsbehandlingstid på over 3 år.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra altan - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF