Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare mellem stilladsdæk og mur – Bevis

Vestre Landsrets dom afsagt den 17. august 2012 i ankesag S-1238-11

Resumé

T arbejdede som selvstændig erhvervsdrivende på et byggeprojekt, hvor han, efter det forklarede, havde til opgave at opsætte stuk, udføre malearbejde og andre forefaldende arbejdsopgaver på byggepladsen. Arbejdstilsynet konstaterede ved tilsynsbesøg på byggepladsen, at T befandt sig på tredje stilladsdæk, hvor det blev observeret, at han udførte arbejde uden at der var etableret et indvendigt rækværk på stilladsdækket, hvorfra der var 60-70 cm til muren. Ifølge T´s forklaring, befandt han sig på stilladsdækket for at klargøre dette til opsætning af rækværk.

Begge instanser kom frem til, at T udførte arbejde på tredje stilladsdæk, som ikke var led i opsætning af et indvendigt rækværk. Da der var mere end 64 cm mellem tredje stilladsdæk og muren og da der ikke var etableret rækværk på stilladsdækkets indvendige side eller benyttet andre foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning ind mod bygningen, kom begge instanser frem til, at der var fremkaldt fare for personskade og T blev dømt efter anklagemyndighedens påstand.

Bøden blev i begge instanser fastsat til 25.000 kr.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare mellem stilladsdæk og mur  - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF