G� til hovedindholdet

Domme

Rygelov (opmåling af serveringsareal)

Østre Landsretsdom afsagt den 1. november 2012 af 19. afdeling i ankesag S-1399-12

Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af lov om røgfri miljøer, idet Arbejdstilsynet ved kontrolbesøg den 27. september 2011 på hans pub havde konstateret, at flere kunder røg indendørs, ligesom der var opstillet askebægre ved bardisken og på bordene. T bekræftede, at gæsterne havde lov til at ryge, idet pubbens serveringsareal efter hans opfattelse udgjorde 37,8 m2, og derfor var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lov om røgfri miljøer § 22. Ved beregningen af serveringsarealet havde T taget udgangspunkt i det areal hvorpå der stod borde og stole og havde fratrukket den flugtvej, som gik mellem indgangsdøren og kældertrappen, ligesom arealet omkring billardbord og bordfodboldspil var fratrukket. Arbejdstilsynet havde beregnet serveringsarealet til 57,75 m2 og mente derfor at pubben faldt under hovedreglen i lov om røgfri miljøer § 21.

Byretten og landsretten kom begge frem til, at formålet med bestemmelserne i lov om røgfri miljøer, har været at undtage samtlige arealer på serveringssteder fra rygning, bortset fra de specifikt nævnte arealer bag bardisken, toiletter, trapper m.v. Arealer optaget af billardbord og bordfodbold kunne således ikke fratrækkes ved opgørelse af serveringsarealet. Begge retsinstanser bemærkede, at de af T fratrukne flugtveje reelt var sædvanlige gangbaner i restaurationsarealet, der helt naturligt benyttedes af såvel gæster som personale til og fra borde og trapper, der førte til toiletterne i kælderen. På denne baggrund kom retten frem til, at serveringsarealet i pubben ikke var mindre end 40 m2, hvorfor T blev pålagt en bøde på 2.000 kr.

Læs hele dommen

Rygelov (opmåling af serveringsareal) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF