G� til hovedindholdet

Domme

Klemningsfare ved arbejde ved containerhejs – Arbejdsgiveransvar (instruktion, erfaren) – Strafudmåling (alvorlig personskade)

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. august 2012 i ankesag S-1543-11

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven ved, at 2 ansatte havde opholdt sig indenfor indhalerområdet på en containerhejs, hvor den ene ansatte rørte ved en wire samtidig med, at den anden ansatte aktiverede hejset, hvorved den ene ansatte fik fingeren i klemme og mistede en del af en finger.

Såvel byret som landsret fandt selskabet skyldig og idømte det en bøde på 40.000 kr. Begge retter fandt, at selskabet ikke havde givet tilskadekomne tilstrækkelig instruktion om den korrekte forsvarlige arbejdsmetode. Landsretten lagde herved navnlig vægt på, at tilskadekomne kun havde været ansat ganske få dage. Bøden blev fastsat til 40.000 kr. under henvisning til, at tilskadekomne havde fået amputeret en del af sin finger.

Læs hele dommen

Klemningsfare ved arbejde ved containerhejs - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF