G� til hovedindholdet

Domme

Brug af motorkædesav uden værnemidler

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. januar 2013 i ankesag V.L. S-2197-12

Resumé

Et selskab var tiltalt for, at arbejdet med en motorkædesav på pakkepladsen på et savværk ikke foregik på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, idet en ansat brugte saven til at save i træstykker, der lå ca. 30 cm over jorden, uden at anvende hjelm, høreværn, benbeskyttelse eller fodværn.

Byretten fandt det godtgjort, at arbejdet ikke kunne udføres fuldt forsvarlig på anden måde end ved brug af i hvert fald høreværn, benbeskyttelse og fodværn. Retten lagde herved vægt på forklaringerne om, hvordan arbejdet foregik på pakkepladsen. Retten fandt det bevist, at den ansatte ikke anvendte høreværn eller benbeskyttelse og fandt selskabet skyldigt i dette omfang. Bøden blev fastsat til 25.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretten dom, dog med den ændring, at for at arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skulle der anvendes høreværn, benbeskyttelse, fodværn samt hjelm. Landsretten fandt det bevist, at den ansatte ikke anvendte hjelm og benbeskyttelse, og selskabet blev derfor fundet skyldigt i nævnte omfang og idømt en bøde på 25.000 kr.

Læs hele dommen

Brug af motorkædesav - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF