Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel - Personlift - Løfteredskaber

Vestre Landsrets dom afsagt den 27. november 2013 i ankesag V.L. S-2999-12

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, da selskabets ansatte arbejdede fra en aftagelig arbejdskurv påsat en fjernstyret traktorlift i cirka 5 meters højde. De bærende vanger var stærkt gennemtæret, nogle steder helt igennem, og sikkerhedsbøjlen var stærkt deformeret, så den ikke kunne låse. Ydermere manglede der en split, som kunne sikre, at kurven ikke kunne glide af gaflerne.

I byretten blev selskabet idømt en bøde på 25.000 kr., da retten fandt det godtgjort, at der manglede en split i den ene side, at sikkerhedsbøjlen var deform og derfor ikke kunne låses, samt at kurven var tæret af rust, hvorfor arbejdskurven ikke var forsvarligt fastmonteret. Arbejdet var derfor ikke planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten stadfæstede byretten dom og idømt selskabet en bøde på 25.000 kr. da den manglende fastgørelse af byggeliften måtte anses at have indebåret en fare for personskade.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel - Personlift - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF