G� til hovedindholdet

Domme

Tekniske hjælpemidler - Sammenstyrtning af lastvogn - Arbejdsgiveransvar (erfaring, frifindelse)

Vestre Landsrets dom afsagt den 18. september 2013 i ankesag S-2816-12

Resumé

Et selskab var tiltalt for, at arbejdet med udskiftning af et dæk på en lastvogn ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, det en ansat ikke havde understøttet lastvognen tilstrækkeligt effektivt, inden han kravlede ind under vognen, hvilket medførte, at lastvognen skred ned over den ansatte, der pådrog sig så alvorlige skader, at han afgik ved døden. Selskabet påstod frifindelse.

Byretten lagde til grund, at den ansatte var udlært lastvognsmekaniker og var uddannet i de sikkerhedsmæssige forhold. Ligeledes var reparationer af lastbiler og andre tunge køretøjer samt tunge løft en daglig rutinemæssig opgave. Da den ansatte havde det nødvendige udstyr med på opgaven, kunne opgaven være blevet udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. At den ansatte havde udført arbejdet i strid med den almindeligt anerkendte metode til opklodsning af tunge køretøjer, var ikke i sig selv et bevis for, at han ikke havde fået den nødvendige instruktion til at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Byretten fandt det således ikke bevist, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt alle sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, og frifandt derfor selskabet under henvisning til arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Landsretten stadfæstede dommen i henhold til de af byretten anførte grunde.

Læs hele dommen

Tekniske hjælpemidler - Sammenstyrtning af lastvogn - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF