Gå til hovedindholdet

Domme

Afmontering af vinduer - Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) – Strafudmåling (alvorlig personskade, differentiering)

Østre Landsrets dom afsagt den 8. december 2014 af Østre Landsrets 9. afdeling i ankesag nr. S-1627-14

Resumé

T A/S skulle demontere facadevinduer på en byggeplads, og havde til opgaven lånt en lærling fra en anden virksomhed. Lærlingen havde ingen erfaring med arbejdet og havde ikke forud for ankomsten til byggepladsen modtaget instruktion i arbejdet. På byggepladsen gik han sammen med to erfarne medarbejdere fra T A/S, som instruerede ham i arbejdet undervejs. På dag nr. 2 på byggepladsen ville lærlingen demontere en klemliste mellem to facadevinduer, der hver vejede 440 kg., og hvor vinduerne på begge sider allerede var fjernet. Det ene af facadevinduerne var sikret vha. en sugekop, mens det andet ikke var sikret. Da klemlisten blev fjernet, faldt det usikrede facadevinduet ud og ramte lærlingen.

Byretten dømte T A/S under henvisning til, at lærlingen var uerfaren med at arbejde med så tunge ruder, samt at de sikkerhedsmæssige problemer, der opstår i den konkrete situation ikke var drøftet nærmere, hverken før eller under arbejdet. Da T A/S ikke havde sikret sig, at også uerfarne medarbejdere var klar over de særlige sikkerhedsmæssige problemer, havde tiltalte ikke planlagt, tilrettelagt eller udført arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Læs hele dommen

Afmontering af vinduer - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF