Gå til hovedindholdet

Domme

Anhugning af køreplade med åben spunskrog - Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) - Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2014 af 11. afdeling i ankesag nr. S-1989-13

Resumé

I forbindelse med læsning af køreplader anvendte en ansat en spunskrog uden afhægtningssikring , hvorved kørepladen faldt af spunskrogen og ramte ham.

Byretten dømte arbejdsgiveren til at betale en bøde på 60.000 kr. under henvisning til, at den ansatte flere gange tidligere havde anvendt en fremgangsmåde i forbindelse med løsning af lignende arbejdsopgaver, som ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig, hvorfor retten ikke fandt, at det tiltalte selskab havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4.

Landsretten frifandt selskabet under henvisning til, at der var tale om en relativt ukompliceret arbejdsopgave, samt at den ansatte havde betydelig erfaring med det konkrete arbejde. På denne baggrund fandt Landsretten ikke, at det kunne kræves, at selskabet i den konkrete situation skulle give nærmere instruktion om arbejdets udførelse, eller føre tilsyn med udførelsen af arbejdsopgaven, såfremt der var givet relevant generel instruktion og ført generelt tilsyn med de ansattes arbejde. Landsretten fandt ikke, at der var grund til at antage, at selskabet var bekendt med, at den ansatte tidligere havde håndteret køreplader med en spunskrog uden afhægtningssikring, ligesom virksomheden gennem sin chaufførhåndbog , oplæring, løbende instruktion og tilsyn, havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4.

Læs hele dommen

Anhugning af køreplade med åben spunskrog - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF