G� til hovedindholdet

Domme

Containerhejs – Arbejdsgiveransvar (instruktion) - Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 3. marts 2014 af 11. afdeling i ankesag nr. V-L- S-1841-13

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, idet en ansat i forbindelse med optagning af container med lastbilmonteret wirehejs lænede sig ind mellem container og lastbil, da han ville fjerne en snor, hvorved han kom i klemme. Den ansatte, som havde erfaring med betjening af wirehejs fra tidligere ansættelse, var kort tid forinden blevet ansat i selskabet og havde i forbindelse med ansættelsen gennemgået en sidemandsoplæring som varede 4 dage. En kollega havde bl.a. varetaget oplæringen af den ansatte og havde oplært ham i brug af wirehejs og i, at han ikke måtte gå imellem lastbil og container, når wiren var stram. Hvis man havde ærinde i området mellem lastbil og container, skulle wiren slækkes. Tilsynsførende P forklarede, at det ikke var tilstrækkeligt blot at slække wiren, da lastbilen stadig kunne foretage noget utilsigtet, så længe motoren var tændt, hvorfor det var nødvendigt at slukke lastbilens motor før man bevægede sig ind i området mellem lastbil og container.

Byretten lagde vægt på, at den ansatte kun havde været ansat i få dage, da ulykken skete, samt at den ansatte i forbindelse med sidemandsoplæringen ikke på fyldestgørende måde var blevet instrueret i, hvorledes han undgik farlige situationer ved optagning af containeren. Retten lagde også vægt på tilsynsførende P´s forklaring om, at det ikke var tilstrækkeligt blot at slække wiren, hvis chaufføren skulle ind mellem lastbil og container, men at motoren skulle slukkes. Retten fandt på denne baggrund tiltalte skyldig i tiltalen.

Landsretten fandt derimod, at den ansatte gennem sit tidligere arbejde var bekendt med, at han ikke måtte gå ind mellem lastbilen og containeren, når wiren var stammet og at dette også var blevet gennemgået i forbindelse med sidemandsoplæringen. Videre lagde Landsretten vægt på, at ulykken ikke ville være sket, såfremt wiren var blevet slækket, uanset om motoren kørte. Landsretten fandt på denne baggrund, at selskabet havde opfyldt sine pligter efter kapitel 4 i arbejdsmiljøloven, og at selskabet derfor var straffri efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Læs hele dommen

Containerhejs - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF