Gå til hovedindholdet

Domme

Manuel løft af 99 kg kantsten – Arbejdsgiveransvar (instruktion) - Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 29. august 2014 af 12. afdeling i ankesag V.L. S-2007-13

Resumé

En Kommune var tiltalt for, at 2 ansatte havde udført manuel håndtering af 99 kg tunge kantsten uden brug af tekniske hjælpemidler. Den ene ansatte havde af sin formand den forudgående fredag fået besked på, at han mandag morgen skulle medbringe et aggregat til en minigraver. Aggregatet befandt sig i redskabsrummet i den by, hvor den ansatte boede, men den ansatte glemte at få aggregatet med, da han kørte til byggepladsen mandag morgen. Den ansatte kørte ikke tilbage til byen efter aggregatet, men besluttede i stedet sammen med sin kollega, at bruge løftestænger til at lægge kantstenene, som vejede 99 kg. stykket.

Byretten frifandt kommune og henviste til, at den ansatte var en erfaren medarbejder, som havde fået konkret instruktion af sin formand. Såfremt videt havde fulgt instruktionen kunne arbejdet være udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og bemærkede at den opgave, der skulle udføres var ukompliceret og at den ansatte var en meget erfaren medarbejder. Det forhold, at den ansatte selv skulle sikre, at aggregatet blev medbragt fra byen kunne efter landsrettens vurdering ikke føre til at andet resultat.

Læs hele dommen

Manuel løft af 99 kg kantsten - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF