G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra stillads – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 13. november 2014 af 12. afdeling i ankesag V.L. S-0529-14

Resumé

En ansat fra virksomheden arbejdede, uden brug af faldsikring, på en uafskærmet gangbro ca. 4 meter over terræn. Virksomhedens direktør havde været på byggepladsen samme morgen og havde ifølge det forklarede, bl.a. sagt til nogle andre ansatte, at der skulle sættes rækværk på gangbroen.

Byretten dømte virksomheden under henvisning til, at arbejdet på det anførte tidspunkt ikke var planlagt, tilrettelagt og udført på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Landsretten stadfæstede byrettens dom under henvisning til, at der ikke var grund til at antage, at den besked som direktøren for virksomheden havde givet til nogle af de ansatte, var blevet overhørt eller videregivet til den ansatte, som udførte arbejdet på den uafskærmede gangbro. Direktøren havde heller ikke på anden måde sikret sig eller ført tilsyn med at den ansatte på gangbroen, var blevet underrettet om, at han ikke måtte færdes på eller udføre arbejde derfra, inden rækværk var sat op. Landsretten tiltrådte på denne baggrund at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt at bestemmelsen i § 83, stk. 3 i arbejdsmiljøloven ikke fandt anvendelse.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra stillads - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF