G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på altan i ca. 20 m’s højde – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, differentiering, gentagelse)

Vestre Landsrets dom afsagt den 21. maj 2014 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-2853- 13

Resumé

Et aktieselskab var som arbejdsgiver tiltalt for, at en ansat arbejdede i 20 meters højde uden sikring mod nedstyrtning. Virksomheden havde erkendt sig skyldig i tiltalen, men havde bestridt bødens størrelse.

Byretten idømte virksomheden en bøde på 110.000 kr. under henvisning til, at der var tale om en grov overtrædelse, idet arbejdet foregik i 20 meters højde uden sikring mod nedstyrtning, at der forelå en skærpende omstændighed i form af, at der var fare for skade på liv og helbred, samt at T A/S tidligere var dømt for en overtrædelse af arbejdsmiljøloven vedrørende nedstyrtningsfare.

Landsretten stadfæstede strafudmålingen under henvisning til, at der var tale om en grov overtrædelse, at tiltalte var en stor virksomhed med mellem 35 og 99 ansatte, at gerningstidspunktet lå mindre end 2 år efter, at tiltalte vedtog en bøde for en tilsvarende overtrædelse, og til, at byretten havde fundet forholdet omfattet af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 1.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på altan i ca. 20 m’s højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF