G� til hovedindholdet

Domme

Hejseredskab – anhugningskroge kunne ikke fastholde byrde – Arbejdsgiveransvar (tilsyn) – Strafudmåling (alvorlig personskade)

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. marts 2015 af 12. afdeling i ankesag V.L. S-1017-14

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven, og § 17, stk. 1, i bekendtgørelse om hejseredskaber og spil, ved i maj 2013 at have været ansvarlig for, at arbejdet med at stable 450 kg tunge dørkplader af jern ikke blev udført fuldt forsvarligt, da der blev anvendt anhugningskroge, som ikke kunne fastholde byrden, hvorved en dørkplade tippede af og faldt ned over en ansat, der kom alvorligt til skade.

Tilskadekomne og dennes kollega, der også deltog i arbejdet, forklarede, at de anvendte kroge var frit tilgængelige i virksomheden og havde været det i en længere årrække. Arbejdet med at flytte de tunge dørkplader havde stået på i flere uger, da ulykken skete og de forklarede, at værkføreren havde set dem udføre arbejdet med de uegnede kroge uden at gribe ind over for det.

Byretten fandt selskabet skyldigt og lagde vedrørende § 83, stk. 3, til grund, at en overordnet medarbejder i tiden op til ulykken jævnligt havde set de ansatte anvende krogene på samme måde, som det skete i forbindelse med ulykken, uden at det havde givet anledning til påtale. Byretten fandt derfor, at selskabet ikke havde ført effektivt tilsyn med arbejdet. Bøden blev fastsat til 70.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen og tiltrådte, at virksomheden ikke havde ført effektivt tilsyn med arbejdet og i den forbindelse sikret, at krogene ikke blev anvendt til arbejdet med pladerne.

Læs hele dommen

Hejseredskab – anhugningskroge kunne ikke fastholde byrde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF