Gå til hovedindholdet

Domme

Eksplosion ved deaktivering af restproduktet fra Trinol Fosforbrinte – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, gentagelsesvirkning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. oktober 2015 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-0295-15

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 og § 48, stk. 1 i arbejdsmiljøloven, ved den 16. december 2013 at have været ansvarlig for, at arbejdet med insektmidlet Trinol Fosforbrinte ikke blev udført forsvarligt, idet en ansat lagde pulveret i en tank samtidig med, at der blev tilført vand, hvilket medførte, at blandingen eksploderede, hvorved der blev fremkaldt fare for personskade.

Byretten fandt selskabet skyldigt under henvisning til, at den ansatte ikke foretog en sikker metode til nedrøring af restpulveret, idet der ikke blev anvendt ”forsigtig nedrøring” i vand som foreskrevet i sikkerhedsdatabladet. Dette, sammenholdt med, at tanken blev lukket efter nedrøringen, medførte, at der opstod en eksplosion.Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet, særligt med henvisning til, at den ansatte havde hældt hele pulverbeholdningen i vandet på én gang, hvilket ikke kunne karakteriseres som ”forsigtig nedrøring”. Der var for landsretten fremkommet oplysning om, at virksomheden den 6. december 2013, dvs. meget kort forud for gerningstidspunktet i den aktuelle sag, var straffet for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Landsretten forhøjede under henvisning hertil bøden til 95.000 kr.

Læs hele dommen

Eksplosion ved deaktivering af restproduktet fra Trinol Fosforbrinte - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF