Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på stålkonstruktion i 6,5 meters højde uden faldsikring – Arbejdsgiveransvar (tilsyn)

Østre Landsrets dom af 16. juni 2015 afsagt af 18. afdeling i S-732-15

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven og § 37, stk. 1 i byggepladsbekendtgørelsen, ved at have undladt at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejde med opførelse af en silo og stålkonstruktion fuldt forsvarligt, idet en ansat arbejdede på stålkonstruktionen i 6,5 meters højde uden sikring mod nedstyrtning.

Selskabet nægtede sig skyldig under henvisning til, at den ansatte ikke havde gået på vangerne af stålkonstruktionen, men alene på en ståltrappe med gelænder.

Byretten fandt selskabet skyldigt i overtrædelsen og henviste til den tilsynsførendes forklaring om, at den ansatte steg ud af en lift og gik på åserne/vangerne af stålkonstruktionen. Retten lagde også vægt på, at virksomheden ikke havde protesteret mod den tilsvarende beskrivelse i Arbejdstilsynets forbud, men først havde protesteret i forbindelse med hovedforhandlingen i sagen. Byretten fandt ikke, at selskabet havde ført effektivt tilsyn eller stillet korrekt sikkerhedsudstyr i form af riste til rådighed for de ansatte, jf. § 83, stk. 3. Bøden blev fastsat til 40.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen under henvisning til den tilsynsførendes forklaring og til, at selskabet først efter modtagelsen af bødeforelæg i sagen havde bestridt beskrivelsen af de faktiske forhold i Arbejdstilsynets forbud. Landsretten fandt ikke grundlag for at undlade at pålægge selskabet bødeansvar i medfør af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på stålkonstruktion i 6,5 meters højde uden faldsikring - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF