Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på fladt tag i mindst 9 meters højde, tæt ved kanten, uden faldsikring – Arbejdsgiveransvar (tilsyn)

Vestre Landsrets dom afsagt den 8. september 2015 af 12. afdeling i ankesag V.L. S-1459-15

Resumé

En indehaver af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven og § 38, stk. 1, nr. 1, i byggepladsbekendtgørelsen. En af virksomhedens ansatte havde i december 2014 udført arbejde på et fladt tag, tæt ved kanten, i en højde af ca. 12 meter over det omgivende underlagt, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod faren for nedstyrtning. Indehaveren nægtede sig skyldig. Han erkendte, at markeringspæle og kæde på et enkelt sted på taget var placeret tættere på kanten end de 2 meter, men gjorde gældende, at den ansatte ikke havde befundet sig på dette sted.

Byretten fandt det på baggrund af den tilsynsførendes vidneforklaring bevist, at der blev udført arbejde på et fladt tag, der var ikke under 9 meter over det omgivende underlag. Det fandtes videre bevist, at den ansatte havde arbejdet tæt på afmærkningskæden og –pælen på det sted, hvor pælen stod mindre end 2 meter fra tagkanten, og hvor kæden lå slapt på jorden.

Retten fastslog, at dette udgjorde en overtrædelse af byggepladsbekendtgørelsens § 38, stk. 1, nr. 1. Under henvisning til arbejdshøjden, at pælen var placeret mindre end 2 meter fra kanten, at der var risiko for at falde over kæden, der lå slapt på jorden, lagde retten ligeledes til grund, at der var fremkaldt fare for nedstyrtning med en alvorlig ulykke til følge, hvorfor straffen også skulle fastsættes efter AML § 82, stk. 5, nr. 1. Bøden blev fastsat til 25.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen af de af byretten anførte grunde.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på fladt tag i mindst 9 meters højde, tæt ved kanten, uden faldsikring - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF