G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på repos i 7 meters højde, tæt ved kanten – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. maj 2015 af 12. i ankesag V.L. S-1868-14

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk. 1, og § 37 i byggepladsbekendtgørelsen ved i juni 2012 at have været ansvarlig for, at en ansat færdedes og arbejdede på et repos i ca. 7 meters højde uden at være sikret mod nedstyrtning.

Den ansatte forklarede bl.a. at det i vidt omfang var overladt til ham selv at tiltrettelægge arbejdet, da han havde mange forskellige opgaver. Han havde ikke anset det for farligt at arbejde på reposet.

Byretten fandt selskabet skyldigt i overtrædelsen og anførte, at ingen i den tiltalte virksomhed havde planlagt og tilrettelagt den ansattes arbejde således, at den ansatte kunne udføre det fuldt forsvarligt. Bøden blev udmålt til 40.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på repos i 7 meters højde, tæt ved kanten - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF