Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Gravdonkraft ikke egnet – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Strafudmåling

Østre Landsrets dom afsagt den 24. august 2015 af 12. afdeling. nr.  S-163-15

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1 samt bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 4 og § 9, stk. 1, da en af virksomhedens ansatte i forbindelse med udskiftning af en kardanaksel anvendte et teknisk hjælpemiddel – i form af gravdonkraft - som ikke var egnet til opgaven. Under udførelse af opgaven, gled kardanakslen, hvorved den ansattes fingre kom i klemme

Byretten dømte aktieselskabet under henvisning til at der var tale om et tungt løft, idet kardanakslen vejede mellem 50 og 100 kg. Herudover udtalte byretten, at der var tale om en arbejdsproces, der ikke var tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet løftet skulle ske til siden, væk fra kroppen og over en kant og uden en løfteanordning, der også kunne sikre, at den ansatte ikke skulle holde om det emne, han skulle lægge fra sig, med deraf følgende risiko for klemning.

Byretten lagde videre vægt på, at det arbejdsredskab, der blev benyttet i processen, gravdonkraften, ikke var egnet hertil, idet akslen efter det oplyste ikke kunne ligge fast. Byretten idømte aktieselskabet en bøde på 40.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom bl.a. under henvisning til at den afmonterede kardanaksel ikke har været tilstrækkeligt fikseret, og at gravdonkraften på ulykkestidspunktet ikke har været et egnet teknisk hjælpemiddel til at løse den pågældende arbejdsopgave.  

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – Gravdonkraft ikke egnet - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF